stalen pui

Disclaimer

Special Metals, oktober 2019

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om deze verklaring helemaal te lezen, maar weet dat al je gegevens die jij ons hebt toevertrouwd in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG ben ik, Frank Kesselaar, eigenaar van Special Metals, gevestigd in Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37143517.

Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contactgegevens (je naam, email adres, adres gegevens, telefoonnummer en geboortedatum) gebruik ik alleen om contact met jou te houden over nieuws rondom Special Metals.

Gebruik persoonsgegevens
Je hebt je gegevens aan mij ter beschikking gesteld door het invullen van het contactformulier. Deze informatie blijft bij Specials Metals en wordt alleen gebruikt voor mailings (via e-mail en post) over Special Metals.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat neem ik serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens bij mij niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan a.u.b. contact met mij op via info@specialmetals.nl.

Cookies/vergelijkbare technieken
Deze website maakt gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor het gegevensgebruik in te trekken. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om die gegevens in te zien, in te trekken of wat dan ook. Ik zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek. Neem hiervoor contact op met mij via info@specialmetals.nl.

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoelang bewaar ik je gegevens
Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.